قانون امور گمرکی ( متن کامل )

  قانون امور گمرکی       بخش اول ـ تعاریف، سازمان و کلیات       فصل اول ـ تعاریف       ماده ۱ـ مفاهیم اصطلاحات گمرکی به‌کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده و یا می‌شود مگر این‌که در بندهای ذیل یا در […]

بخشنامه فنی و امور گمرک در خصوص میزان وصول عوارض ۱۲ ردیف درآمدی قانون بودجه ( بخشنامه گمرکی )

  پیرو بخشنامه شماره ۲۵۰۸۰۷/۹۵/۲۴۹۶۴۳/۷۳/۴۱۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ و عطف به نامه شماره ۱۶۶۴۳۱ مورخ ۲۸/۱۲/۹۵ ریاست محترم جمهور موضوع ابلاغ قانون بودجه سال ۹۶ جهت اجرا؛ موارد درآمدی مرتبط جهت وصول در سال‌جاری به شرح ذیل اعلام می‌گردد: ردیف ردیف درآمدی شرح مأخذ ۱ ۱۱۰۴۰۵ عوارض هلال‌احمر یک درصد حقوق ورودی کلیه کالاهای وارداتی ۲ […]