اطلاعیه تعطیلی ۱ روزه

  لازم است به اطلاع کلیه مشتریان برسانیم دفتر مرکزی گروه تجاری ققنوس در ایران در روز پنج شنبه به تاریخ  18/4/94  تعطیل میباشد و امکان مشاوره های تلفنی و حضوری نمیباشد و کلیه مشاوره ها و خدمات در این روز از طریق وبسایت گروه تجاری ققنوس و ناحیه کاربری انجام خواهد گرفت با تشکر […]