ترخیص کالا بدون کارت بازرگانی

مقدمه واردات کالا بدون کارت بازرگانی و یا ترخیص کالا بدون کارت بازرگانی از موضوعاتی است که ذهن بسیاری از تازه واردان دنیای تجارت را درگیر خود کرده است. کارت بازرگانی همانند کارت شناسایی عمل می کند این کارت نشان دهنده هویت تاجران می باشد. شرایط گرفتن کارت بازرگانی به این صورت است که گام […]