ترخیص کالا و اطلاعات گمرکی

VID-TEACHING main

براورد قیمت هزینه خرید کالای خود از سایت آمازون، eBay، علی اکسپرس و سایر سایت ها فقط و فقط از طریق ارسال تیکت در ناحیه کاربری پیگیری گردد.

آنچه در این محتوا میخوانید😃

حقوق ورودی

در قانون ترخیص کالا و اطلاعات گمرکی حقوق ورودی چنین تعریف شده است :

حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسؤول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

اما این تعریف دقیق نیست. چون مالیات بر ارزش افزوده نیز توسط گمرک دریافت می شود اما به عنوان حقوق ورودی شناخته نمی شود. بنابراین می توانیم فرمول کوتاه زیر را برای حقوق ورودی در نظر بگیریم :

حقوق ورودی = ۴ درصد حقوق گمرکی + سود بازرگانی + سایر عوارض ( به جز مالیات )
حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر، به ترتیب به‌ وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می ‌شود.

 

تعریف مالیات بر ارزش افزوده :

 

مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از ما به التفاوت مالیات متعلق به عرضه کالا و ارائه خدمات پس از کسر مالیات بر خرید کالا و خدمات که بر اساس این قانون قابل کسر است.
منظور از مالیات متعلق در این قانون مالیات بر عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول، قبل از کسر اعتبار مالیاتی می باشد. که در سال ۱۳۹۵ این مالیات ۹ درصد میباشد

 

تعریف CIF

CIF (مخفف اصطلاح Cost, Insurance and Freight)

تعریف: ارزش، بیمه و کرایه حمل تا مقصد. مخصوص حمل دریایی می‌باشد. کالا وقتی از روی نرده کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه حمل و بیمه با فروشنده‌است. عقد قرارداد حمل و بیمه با فروشنده‌است.

اصطلاح‌ «قیمت‌ کالا، بیمه‌ و کرایه‌ تا بندر مقصد» بدین‌ معناست‌ که‌ فروشنده‌ تحویل‌ کالا را هنگامی‌ به‌ انجام‌ می‌رساند که‌ کالا در بندر بارگیری‌ از لبه‌ کشتی‌ عبور کند.
فروشنده‌ باید هزینه‌ها و کرایه‌ لازم‌ جهت‌ حمل‌ کالا تا بندر مقصد را بپردازد، اما مسئولیت‌ خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا و همین‌ طور هر گونه‌ هزینه‌ اضافی‌ ناشی‌ از حوادثی‌ که‌ پس‌ از تحویل‌ روی‌ می‌دهند، از فروشنده‌ به‌ خریدار منتقل‌ می‌شود. البته‌ در اصطلاح‌ CIF ، فروشنده‌ همچنین‌ باید خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا در جریان‌ حمل‌ونقل‌، که‌ مسئولیت‌ آن‌ به‌ عهده‌ خریدار است‌، را تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ دریایی‌ قرار دهد.
در نتیجه‌، فروشنده‌ قرارداد بیمه‌ را منعقد و حق‌ بیمه‌ را پرداخت‌ می‌کند. خریدار باید توجه‌ کند که‌ طبق‌ اصطلاح‌ CIF ، فروشنده‌ تنها ملزم‌ به‌ تهیه‌ حداقل‌ پوشش‌ بیمه‌ می‌باشد. اگر خریدار بخواهد از حمایت‌ پوشش‌ بیمه‌ بیشتری‌ برخوردار باشد، یا باید با فروشنده‌ درباره‌ این‌ حد صراحتاً به‌ توافق‌ برسد یا اینکه‌ خود ترتیبات‌ بیمه‌ اضافی‌ را فراهم‌ آورد.
اصطلاح‌ CIF ایجاب‌ می‌کند که‌ فروشنده‌ کالا را جهت‌ صدور ترخیص‌ کند. این‌ اصطلاح‌ فقط‌ برای‌ حمل‌ونقل‌ از طریق‌ دریا یا آبراههای‌ داخلی‌ کاربرد دارد. اگر طرفین‌ قصد تحویل‌ کالا یا عبور آن‌ از لبه‌ کشتی‌ را ندارند، باید از اصطلاح‌ «پرداخت‌ کرایه‌ حمل‌ و بیمه‌ کالا تا مقصد» (CIP) استفاده‌ شود.
الف- تعهدات فروشنده ب- تعهدات خریدار
________________________________________
الف/ ۱- تهیه کالا مطابق قرارداد
فروشنده‌ باید کالا و سیاهه‌ تجاری‌ یا پیام‌ الکترونیکی‌ معادل‌ آن‌ را طبق‌ قرارداد فروش‌ و همین‌ طور هرگونه‌ گواهی‌ مطابقت‌ دیگری‌ را که‌ ممکن‌ است‌ در این‌ قرارداد درخواست‌ شده‌ باشد، تهیه‌ کند.
ب/ ۱- پرداخت قیمت
خریدار باید قیمت‌ کالا را به‌ گونه‌ مقرر در قرارداد فروش‌ پرداخت‌ کند.

________________________________________
الف / ۲- مجوزها، اجازه نامه ها و تشریفات
خریدار باید به‌ مسئولیت‌ و هزینه‌ خود، هرگونه‌ مجوز یا دیگر اجازه‌نامه‌ رسمی‌ برای‌ ورود کالا را اخذ کند و در صورت‌ اقتضاء کلیه‌ تشریفات‌ گمرکی‌ جهت‌ ورود کالا و ترانزیت‌ آن‌ از هر کشوری‌ را انجام‌ دهد.
ب / ۲- مجوزها، اجازه‌نامه ها و تشریفات
فروشنده‌ باید به‌ مسئولیت‌ و هزینه‌ خود، هرگونه‌ مجوز یا دیگر اجازه‌نامه‌ رسمی‌ برای‌ صدور کالا را اخذ کند و در صورت‌ اقتضاء کلیه‌ تشریفات‌ گمرکی‌ لازم‌ جهت‌ صدور آن‌ را انجام‌ دهد.

________________________________________
الف / ۳- قراردد حمل بیمه
الف) قرارداد حمل
فروشنده‌ باید طبق‌ شرایط‌ متداول‌ و به‌ هزینه‌ خود، قرارداد حمل‌ کالا را به‌ بندر مقصد مقرر، از راه‌ عادی‌، به‌ وسیله‌ کشتی‌ اقیانوس‌ پیما (یا بسته‌ به‌ مورد به‌ وسیله‌ کشتی‌ ویژه‌ آبراههای‌ داخلی‌)، از نوعی‌ که‌ معمولاً برای‌ حمل‌ کالای‌ موصوف‌ در قرارداد مورد استفاده‌ قرار می‌گیرد، منعقد سازد.
ب‌) قرارداد بیمه‌
فروشنده‌ باید به‌ هزینه‌ خود و به‌ ترتیب‌ توافق‌ شده‌ در قرارداد، برای‌ کالا بیمه‌ باربری‌ فراهم‌ نماید، به‌ طوری‌ که‌ خریدار یا هر شخص‌ دیگری‌ که‌ نفع‌ قابل‌ بیمه‌ در کالا دارد بتواند مستقیماً از بیمه‌گر مطالبه‌ خسارت‌ نماید و همین‌ طور برای‌ خریدار، بیمه‌نامه‌ یا مدرک‌ دیگری‌ دال‌ بر بیمه‌ کالا تهیه‌ کند. قرارداد بیمه‌ با بیمه‌گر یا شرکت‌ بیمه‌ای‌ برخوردار از حسن‌ شهرت‌ منعقد خواهد شد و در صورت‌ عدم‌ وجود توافق‌ صریح‌ دیگر، مطابق‌ حداقل‌ پوشش‌ شروط‌ بیمه‌ باربری‌ مؤسسه‌ بیمه‌گران‌ لندن‌ یا هر مجموعه‌ شروط‌ مشابه‌، خواهد بود. مدت‌ پوشش‌ بیمه‌ با ماده‌ (۵) از قسمت‌ ب‌ و ماده‌ (۴) از همین‌ قسمت‌ انطباق‌ خواهد داشت‌. در صورت‌ درخواست‌ خریدار، فروشنده‌ کالا را به‌ هزینه‌ وی‌ حتی‌الامکان‌ در مقابل‌ خطر جنگ‌، اعتصاب‌، شورش‌ و ناآرامیهای‌ داخلی‌ بیمه‌ خواهد کرد. حداقل‌ مبلغ‌ بیمه‌، قیمت‌ کالا را به‌ ترتیب‌ مذکور در قرارداد، به‌ علاوه‌ ۱۰ درصد آن‌ تحت‌ پوشش‌ قرار خواهد داد (یعنی‌ ۱۱۰%)و به ‌پولی ‌پیش‌بینی ‌خواهد شد که‌ قرارداد بر حسب‌ آن‌ انعقاد یافته‌ است‌.
ب / ۳- قرارداد حمل بیمه
الف‌) قرارداد حمل‌
تعهدی‌ ندارد .
ب‌) قرارداد بیمه‌
تعهدی‌ ندارد .

________________________________________
الف/ ۴- تحویل دادن
فروشنده‌ باید کالا را در بندر بارگیری‌ و در تاریخ‌ یا ظرف‌ مدت‌ توافق‌ شده‌ روی‌ عرشه‌ کشتی‌ تحویل‌ دهد.
ب / ۴- تحویل گرفتن
خریدار باید تحویل‌ کالا را، هنگامی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ (۴) از قسمت‌ الف‌ انجام‌ شد، قبول‌ و کالا را در بندر مقصد مقرر از حمل‌کننده‌ دریافت‌ کند.

________________________________________
الف / ۵- انتقال خطر
فروشنده‌ باید با رعایت‌ مفاد ماده‌ (۵) از قسمت‌ ب‌، همه‌گونه‌ خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا را تا زمانی‌ که‌ از لبه‌ کشتی‌ در بندر بارگیری‌ عبور کند، تقبل‌ نماید.
ب / ۵- انتقال خطر
خریدار باید هرگونه‌ خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا را پس‌ از عبور از لبه‌ کشتی‌ در بندر بارگیری‌، تقبل‌ کند.
خریدار باید چنانچه‌ در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (۷) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، همه‌ گونه‌ خطر از میان‌ رفتن‌ یا آسیب‌ دیدن‌ کالا را پس‌ از تاریخ‌ توافق‌ شده‌ یا انقضای‌ مدت‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ بارگیری‌ تقبل‌ کند، البته‌ مشروط‌ بر اینکه‌ کالای‌ مزبور به‌ نحو مقتضی‌ برای‌ قرارداد تخصیص‌ یافته‌ باشد، یعنی‌ به‌ عنوان‌ کالای‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ کنار گذاشته‌ یا به‌ ترتیبی‌ دیگر مشخص‌ شده‌ باشد.

________________________________________
الف / ۶- تقسیم هزینه‌ها
فروشنده‌ باید با رعایت‌ مفاد ماده‌ (۶) از قسمت‌ ب‌
• کلیه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کالا را تا زمانی‌ که‌ طبق‌ ماده‌ (۴) از قسمت‌ الف‌ تحویل‌ داده‌ شود، بپردازد.
• کرایه‌ حمل‌ و تمامی‌ هزینه‌های‌ دیگر ناشی‌ از بند الف‌) ماده‌ (۳) از قسمت‌ الف‌، از جمله‌ هزینه‌های‌ بارگیری‌ کالا روی‌ عرشه‌ کشتی‌ را بپردازد.
مخارج‌ بیمه‌ ناشی‌ از بند ب‌) ماده‌ (۳) از قسمت‌ الف‌ را بپردازد.
• هرگونه‌ مخارج‌ تخلیه‌ کالا در بندر تخلیه‌ توافق‌ شده‌ را که‌ طبق‌ قرارداد حمل‌ به‌ عهده‌ فروشنده‌ است‌، بپردازد.
• در صورت‌ اقتضاء مخارج‌ تشریفات‌ گمرکی‌ لازم‌ برای‌ صدور کالا و کلیه‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالیاتها و دیگر هزینه‌های‌ رسمی‌ متعلق‌ به‌ صدور کالا و همین‌ طور ترانزیت‌ آن‌ از هر کشوری‌ را، در صورتی‌ که‌ طبق‌ قرارداد حمل‌ به‌ عهده‌ فروشنده‌ باشد، بپردازد.
ب / ۶- تقسیم هزینه‌ها
خریدار باید با رعایت‌ مفاد ماده‌ (۳) از قسمت‌ الف‌
• کلیه‌ هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ کالا را پس‌ از تحویل‌ طبق‌ ماده‌ (۴) از قسمت‌ الف‌، بپردازد.
• کلیه‌ هزینه‌ها و مخارج‌ مربوط‌ به‌ کالا در جریان‌ حمل‌ تا رسیدن‌ به‌ بندر مقصد را بپردازد، مگر اینکه‌ چنین‌ هزینه‌ها و مخارجی‌ طبق‌ قرارداد حمل‌ به‌ عهده‌ فروشنده‌ باشد.
• هزینه‌های‌ تخلیه‌ کالا (از جمله‌ مخارج‌ دوبه‌ کاری‌ و باراندازی‌) را بپردازد.
• اگر در دادن‌ اطلاع‌ طبق‌ ماده‌ (۷) از قسمت‌ ب‌ قصور ورزد، کلیه‌ هزینه‌های‌ اضافی‌ کالا ناشی‌ از چنین‌ امری‌ را پس‌ از تاریخ‌ توافق‌ شده‌ یا انقضای‌ مدت‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ بارگیری‌ بپردازد، البته‌ مشروط‌ بر اینکه‌ کالای‌ مزبور به‌ نحو مقتضی‌ برای‌ قرارداد تخصیص‌ یافته‌ باشد، یعنی‌ به‌ عنوان‌ کالای‌ موضوع‌ قرارداد به‌ وضوح‌ کنار گذاشته‌ یا به‌ ترتیبی‌ دیگر مشخص‌ شده‌ باشد.
در صورت‌ اقتضاء کلیه‌ حقوق‌ و عوارض‌، مالیاتها و دیگر هزینه‌ها و همین‌ طور مخارج‌ انجام‌ تشریفات‌ گمرکی‌ برای‌ ورود کالا و در صورت‌ لزوم‌ برای‌ ترانزیت‌ آن‌ از هر کشوری‌ را، در صورتی‌ که‌ جزء مخارج‌ قرارداد حمل‌ منظور نشده‌ باشد، بپردازد.

________________________________________
الف / ۷- اطلاع به خریدار
فروشنده‌ باید به‌ خریدار در این‌ مورد که‌ کالا طبق‌ ماده‌ (۴) از قسمت‌ الف‌ تحویل‌ داده‌ شده‌ است‌، اطلاع‌ کافی‌ بدهد و همین‌ طور هرگونه‌ اطلاع‌ مورد نیاز دیگری‌ را در اختیار خریدار بگذارد که‌ به‌ او امکان‌ می‌دهد اقداماتی‌ را که‌ معمولاً برای‌ تحویل‌ گرفتن‌ کالا ضروری‌ هستند، به‌ عمل‌ آورد.
ب / ۷- اطلاع به خریدار
خریدار باید هرگاه‌ حق‌ تعیین‌ زمان‌ بارگیری‌ کالا یا بندر مقصد با او باشد، در این‌ خصوص‌ به‌ فروشنده‌ اطلاع‌ کافی‌ بدهد.

________________________________________
الف / ۸- مدرک تحول، سند حمل و نقل یا پیام الکترونیکی معادل آن
فروشنده‌ باید بلافاصله‌ و به‌ هزینه‌ خود، سند حمل‌ونقل‌ متداولی‌ را تا بندر مقصد مقرر تهیه‌ کند.
این‌ سند (برای‌ مثال‌ بارنامه‌ دریایی‌ قابل‌ انتقال‌، راهنامه‌ دریایی‌ غیرقابل‌ انتقال‌، سند حمل‌ونقل‌ از طریق‌ آبراه‌ داخلی‌) باید کالای‌ موضوع‌ قرارداد را شامل‌ و در مدت‌ مورد توافق‌ جهت‌ بارگیری‌ تاریخ‌ گذاری‌ شود و خریدار را قادر سازد کالا را در بندر مقصد از حمل‌کننده‌ مطالبه‌ کند و چنانچه‌ توافق‌ دیگری‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ باشد، کالای‌ در راه‌ را با انتقال‌ سند مزبور به‌ خریدار بعدی‌ (در مورد بارنامه‌ دریایی‌ قابل‌ انتقال‌) یا با مطلع‌ ساختن‌ حمل‌ کننده‌ به‌ فروش‌ برساند.
هنگامی‌ که‌ چنین‌ سند حملی‌ در چند نسخه‌ اصلی‌ صادر می‌شود، مجموعه‌ کامل‌ نسخ‌ اصلی‌ باید به‌ خریدار ارائه‌ گردد.
در مواردی‌ که‌ خریدار و فروشنده‌ توافق‌ کرده‌ باشند که‌ از طریق‌ وسایل‌ الکترونیکی‌ ارتباط‌ برقرار کنند، سند اشاره‌ شده‌ در بند پیشین‌ ممکن‌ است‌ جای‌ خود را به‌ پیامی‌ معادل‌ در قالب‌ مبادله‌ الکترونیکی‌ داده‌ها بدهد.
ب / ۸- مدرک تحویل، سند حمل و نقل یا پیام الکترونیکی معادل آن
خریدار باید سند حمل‌ونقل‌ کالا طبق‌ ماده‌ (۸) از قسمت‌ الف‌ را، در صورت‌ انطباق‌ با قرارداد، قبول‌ کند.

________________________________________
الف / ۹- بررسی – بسته بندی – علامت گذاری
فروشنده‌ باید هزینه‌ عملیات‌ بررسی‌ کالا (مانند بررسی‌ کیفیت‌، اندازه‌، وزن‌ و تعداد) را که‌ برای‌ تحویل‌ دادن‌ آن‌ طبق‌ ماده‌ (۴) از قسمت‌ الف‌ لازم‌ هستند، پرداخت‌ نماید.
فروشنده‌ باید به‌ هزینه‌ خود کالا را به‌ گونه‌ای‌ بسته‌بندی‌ کند که‌ برای‌ حمل‌ونقلی‌ که‌ ترتیبات‌ آن‌ را فراهم‌ کرده‌ است‌، مورد نیاز باشد (مگر اینکه‌ در تجارتی‌ خاص‌ معمول‌ باشد که‌ حمل‌ کالای‌ موصوف‌ در قرارداد بدون‌ بسته‌بندی‌ صورت‌ گیرد). بسته‌ها باید به‌ گونه‌ مقتضی‌ علامت‌گذاری‌ شوند.
ب / ۹- بازرسی کالا
خریدار باید هزینه‌ بازرسی‌ پیش‌ از حمل‌ کالا را، به‌ جز هنگامی‌ که‌ این‌ بازرسی‌ تحت‌ نظارت‌ مقامات‌ کشور صادر کننده‌ به‌ عمل‌ می‌آید، پرداخت‌ کند.

________________________________________
الف / ۱۰- سایر تعهدات
فروشنده‌ باید بنابه‌ درخواست‌ خریدار و به‌ مسئولیت‌ و هزینه‌ او، هرگونه‌ کمکی‌ را جهت‌ تهیه‌ انواع‌ اسناد یا پیامهای‌ الکترونیکی‌ معادل‌ آنها (به‌ جز موارد مذکور در ماده‌ ۸ از قسمت‌ الف‌) که‌ در کشور فرستنده‌ / یا مبدأ صادر یا از این‌ کشور ارسال‌ می‌شوند و ممکن‌ است‌ برای‌ وارد کردن‌ کالا و در صورت‌ لزوم‌ برای‌ ترانزیت‌ آن‌ از هر کشوری‌ مورد احتیاج‌ خریدار باشند، مبذول‌ دارد.
فروشنده‌ باید بنابه‌ درخواست‌ خریدار، اطلاعات‌ لازم‌ را در مورد هرگونه‌ بیمه‌ اضافی‌ جهت‌ وی‌ تهیه‌ کند.
ب / ۱۰- سایر تعهدات
خریدار باید کلیه‌ هزینه‌ها و مخارج‌ تهیه‌ اسناد یا پیامهای‌ الکترونیکی‌ معادل‌ آنها، مذکور در ماده‌ (۱۰) از قسمت‌ الف‌ را پرداخت‌ و هزینه‌ها و مخارجی‌ را که‌ فروشنده‌ به‌ خاطر کمک‌ از این‌ بابت‌ متحمل‌ می‌شود، تأدیه‌ کند.
خریدار باید بنا به‌ درخواست‌ فروشنده‌، اطلاعات‌ لازم‌ را در مورد بیمه‌ کالا جهت‌ وی‌ تهیه‌ کند.

 

آدرس اداره گمرک مشهد٬ آدرس گمرک اصفهان٬ آدرس گمرک فرودگاه امام خمینی٬ آدرس گمرک مشهد٬ آزمون ترخیص کاری٬ آزمون ترخیص کاری گمرک٬ آموزش امور گمرکی و ترخیص کالا٬ آموزش ترخیص کاری٬ آموزش ترخیص کاری گمرک٬ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ۱۳۹۰٬ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰٬ اداره گمرک به انگلیسی٬ اداره گمرک غرب تهران٬ اداره گمرک مشهد٬ ادرس گمرک غرب تهران٬ ادرس گمرک فرودگاه امام٬ استخدام ترخیص کار در بندر عباس٬ اصطلاحات گمرکی به انگلیسی٬ امور اداری گمرک ایران٬ امور ایثارگران گمرک ایران٬ امور رفاهی گمرک ایران٬ امور گمرکی٬ امور گمرکی ایران٬ امور گمرکی و ترخیص کالا٬ امور گمرکی و ترخیص کالا سازمان مدیریت صنعتی٬ امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا٬ امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا (بر اساس قانون جدید گمرکی)٬ امور مالی گمرک ایران٬ بازار کار مدیریت امور گمرکی٬ بازرسی گمرک فرودگاه امام٬ پروانه گمرکی به انگلیسی٬ ترجمه گمرک به انگلیسی٬ ترخیص خودرو٬ ترخیص خودرو از گمرک٬ ترخیص کار بندر عباس٬ ترخیص کالا از گمرک٬ ترخیص کالا به انگلیسی٬ ترخیص٬ ترخیص خودرو٬ ترخیص خودرو اروند٬ ترخیص خودرو از پارکینگ٬ ترخیص خودرو از پارکینگ راهنمایی رانندگی٬ ترخیص خودرو از گمرک بوشهر٬ ترخیص خودرو از گمرک خرمشهر٬ ترخیص خودرو بندرعباس٬ ترخیص خودرو خیابان زنجان٬ ترخیص کار٬ ترخیص کار بندر عباس٬ ترخیص کار به انگلیسی٬ ترخیص کار به زبان انگلیسی٬ ترخیص کار خودرو٬ ترخیص کار خودرو اروند٬ ترخیص کار خودرو اروندی٬ ترخیص کار خودرو از گمرک٬ ترخیص کار خودرو بندرعباس٬ ترخیص کار خودرو بوشهر٬ ترخیص کار خودرو تهران٬ ترخیص کار خودرو در بندرعباس٬ ترخیص کار خودرو در بوشهر٬ ترخیص کار خودرو در شیراز٬ ترخیص کار در بندر عباس٬ ترخیص کار کیست٬ ترخیص کار گمرک٬ ترخیص کار گمرک اصفهان٬ ترخیص کار گمرک بندرعباس٬ ترخیص کار گمرک به انگلیسی٬ ترخیص کار گمرک بوشهر٬ ترخیص کار گمرک تهران٬ ترخیص کار گمرک خرمشهر٬ ترخیص کار گمرک فرودگاه امام٬ ترخیص کار گمرک کیست٬ ترخیص کار گمرکات٬ ترخیص کار گمرکی٬ ترخیص کاران٬ ترخیص کاران بندرعباس٬ ترخیص کاران بوشهر٬ ترخیص کاران تهران٬ ترخیص کاران جنوب٬ ترخیص کاران خرمشهر٬ ترخیص کاران خودرو٬ ترخیص کاران گمرک٬ ترخیص کاران گمرک بندرعباس٬ ترخیص کاران نو اندیش٬ ترخیص کاری٬ ترخیص کاری چیست٬ ترخیص کاری در گمرک٬ ترخیص کاری قصرشیرین٬ ترخیص کاری گمرک٬ ترخیص کاری گمرکی٬ ترخیص کالا٬ ترخیص کالا از ترکیه٬ ترخیص کالا از چین٬ ترخیص کالا از دبی٬ ترخیص کالا از گمرک٬ ترخیص کالا از گمرک بندرعباس٬ ترخیص کالا از گمرک به انگلیسی٬ ترخیص کالا از گمرک بوشهر٬ ترخیص کالا از گمرک پیرانشهر٬ ترخیص کالا از گمرک تهران٬ ترخیص کالا از گمرک جلفا٬ ترخیص کالا از گمرک خرمشهر٬ ترخیص کالا از گمرک فرودگاه امام٬ ترخیص کالا از گمرک قشم٬ ترخیص کالا به انگلیسی٬ ترخیص کالا به زبان انگلیسی٬ ترخیص کالا چیست٬ تعرفه گمرک فرودگاه امام خمینی٬ تعرفه گمرکی به انگلیسی٬ خودسوزی گمرک مشهد٬ دانلود کتاب امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا٬ دروس رشته مدیریت امور گمرکی٬ دروس مدیریت امور گمرکی٬ دوره آموزشی امور گمرک و ترخیص کالا٬ دوره آموزشی امور گمرکی و ترخیص کالا٬ دوره امور گمرکی و ترخیص کالا٬ دوره های امور گمرکی و ترخیص کالا٬ رشته مدیریت امور گمرکی٬ رشته ی مدیریت امور گمرکی٬ سایت گمرک اصفهان٬ سایت گمرک مشهد٬ سایت گمرک ایران نرخ ارز٬ سایت گمرک غرب تهران٬ شماره تلفن گمرک فرودگاه امام خمینی٬ عوارض گمرکی به انگلیسی٬ قانون امور گمرکی٬ قانون امور گمرکی ۱۳۵۰٬ قانون امور گمرکی ۱۳۹۰٬ قانون امور گمرکی ۱۳۹۲٬ قانون امور گمرکی ۱۳۹۳٬ قانون امور گمرکی ۹۲٬ قانون امور گمرکی ایران٬ قانون امور گمرکی سال ۱۳۹۰٬ قانون امور گمرکی سال ۱۳۹۲٬ قانون امور گمرکی سال ۹۲٬ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰٬ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰٬ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲٬ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰٬ قانون امور گمرکی+pdf٬ قبض انبار گمرک به انگلیسی٬ قوانین امور گمرکی ایران٬ قوانین گمرک فرودگاه امام٬ قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا٬ کارشناسی ارشد مدیریت امور گمرکی٬ کارشناسی مدیریت امور گمرکی٬ کتاب امور گمرکی و ترخیص کالا٬ کتاب امور گمرکی و فرایند ترخیص کالا٬ کلمه ترخیص کار به انگلیسی٬ گمرک اصفهان٬ گمرک جمهوری اسلامی ایران نرخ ارز٬ گمرک غرب تهران تلفن٬ گمرک فرودگاه امام٬ گمرک فرودگاه مشهد٬ گمرک مرز بازرگان٬ گمرک مشهد٬ گمرک استان اصفهان٬ گمرک اصفهان٬ گمرک اصفهان استخدام٬ گمرک اصفهان فیش حقوقی٬ گمرک اصفهان مزایده٬ گمرک ایران٬ گمرک ایران آمار٬ گمرک ایران استخدام٬ گمرک ایران بخشنامه٬ گمرک ایران بخشنامه ها٬ گمرک ایران تعرفه٬ گمرک ایران تعرفه واردات خودرو٬ گمرک ایران خیابان ولیعصر٬ گمرک ایران نرخ ارز٬ گمرک ایران نرخ رسمی ارز٬ گمرک ایران و ترکیه٬ گمرک بازرگان٬ گمرک بازرگانی٬ گمرک به انگلیسی٬ گمرک بوشهر٬ گمرک بوشهر اختلاس٬ گمرک بوشهر استخدام٬ گمرک بوشهر اعتصاب٬ گمرک بوشهر تلفن٬ گمرک بوشهر خودرو٬ گمرک بوشهر عروسک انسان نما٬ گمرک بوشهر ماشین٬ گمرک بوشهر واردات خودرو٬ گمرک تهران٬ گمرک تهران آدرس٬ گمرک تهران جنوب٬ گمرک تهران خرید٬ گمرک تهران دوچرخه٬ گمرک تهران کاپوتاژ٬ گمرک تهران کجاست٬ گمرک تهران کفش٬ گمرک تهران موتور٬ گمرک تهران ولیعصر٬ گمرک غرب تهران٬ گمرک غرب تهران ادرس٬ گمرک غرب تهران تلفن٬ گمرک غرب تهران کاپوتاژ٬ گمرک فرودگاه اصفهان٬ گمرک فرودگاه امام٬ گمرک فرودگاه امام تلفن٬ گمرک فرودگاه مشهد٬ گمرک مشهد٬ گمرک مشهد تلفن٬ گمرک وزارت بازرگانی٬ گمرکات اصفهان٬ گمرکات بوشهر٬ متن قانون امور گمرکی ۱۳۹۰٬ متن قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰٬ متن کامل قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰٬ مدیرکل گمرک فرودگاه امام خمینی٬ مدیریت امور گمرک٬ مدیریت امور گمرکی٬ معاون امور گمرکی گمرک ایران٬ معرفی رشته مدیریت امور گمرکی٬ معنی گمرک به انگلیسی٬ نشانی گمرک غرب تهران٬ نقشه گمرک غرب تهران

 

 

از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *