قوانین انبار در گمرک که هر واردکننده یا صادرکننده ای باید بداند!

VID-TEACHING main

براورد قیمت هزینه خرید کالای خود از سایت آمازون، eBay، علی اکسپرس و سایر سایت ها فقط و فقط از طریق ارسال تیکت در ناحیه کاربری پیگیری گردد.

قوانین انبار در گمرک

آنچه در این محتوا میخوانید😃

منظور از انبارهای گمرکی عبارت است از انبار مسقف، غیر مسقف و محوطه، مکانهایی می‌باشند که جهت نگهداری کالاهای وارد یا صادر شده از کشور تاسیس می‌گردند. اداره این انبارها تحت قوانین انبار در گمرک به عهده مراجع تحویل گیرنده محموله است. تمام کالاهایی که از مرزهای گمرکی هر کشوری وارد یا خارج می‌شوند، برای مدت معینی در انبارهای گمرک نگهداری می‌گردند. توقف کالا در انبار با رعایت قوانین انبارداری کالا در گمرک، تا وقتی که مراحل ترخیص کالا توسط شخصِ واردکننده یا صادرکننده کالا، یا نماینده قانونی آن‌ها به طور کامل انجام شود، مجاز است.

انبارداری کالا در گمرک، مسئولیت‌هایی در برابر نگهداری از محموله‌های وارد شده به آنها را دارند. از طرفی واردکنندگان یا صادرکنندگان نیز لازم است برای نگهداری کالایشان در این انبارها قوانین انبار در گمرک را رعایت نمایند. در این مقاله از گروه تجاری ققنوس با ما باشید تا به بیان قوانین انبارداری در گمرک و مسئولیت‌های انبار و واردکننده و صادرکننده بپردازیم.

مهمترین قوانین انبار در گمرک

قوانین انبار و نگهداری از کالا در انبارهای گمرکی گسترده اند. در این بخش به مهمترین این قوانین اشاره می‌کنیم:

مهلت نگهداری کالاها در انبار گمرک

 • مهلت نگهداری کالاها در انبار گمرکی به طور کلی سه ماه است، مگر در مواردی که کالاها فاسد شدنی، خطرناک یا آتش زا باشند. در این صورت، هزینه اضافی باید پرداخت شود و این ممکن است باعث عدم استفاده از مهلت معین شده در این ماده نشود. از سوی دیگر، این مقررات انبارداری کالا در گمرک نمی‌تواند صاحب کالا را به ترخیص فوری مجبور کند یا مسئولیت نگهداری و مراقبت از کالا را به انبارداران واگذار کند.
 • در گذشته، مطابق با آیین‌نامه‌های ۱۳۵۰ و ۱۳۵۱، علاوه بر کالاهای فاسد شدنی، آتش زا و خطرناک، کالاهایی که نگهداری آنها هزینه اضافی ایجاب می‌کند، مانند حیوانات زنده، طبق قوانین انبار در گمرک باید بلافاصله ترخیص شوند و در غیر این صورت، گمرک یا بندر هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضایع شدن یا فساد کالاها ندارد.
 • تبصره ۲: اگر کالاها که برای آنها سند ترخیص یا فروش صادر شده است، در مدت یک ماه از انبارها خارج نشوند، تحت مقررات کالای متروکه قرار می‌گیرند. این مهلت بر اساس مقررات انبارداری کالا در گمرک قابلیت تمدید دارد با اعلام موافقت مرجع تحویل‌گیرنده و گمرک.
 • تبصره ۴: تعیین مهلت توقف کالا در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بر اساس قوانین انبار در گمرک مناطق مذکور به عهده سازمان‌های مربوط به این مناطق است. کالاها که پس از انقضاء مهلت‌های تعیین شده توسط این سازمان‌ها اعلام می‌شود نیز مشمول مقررات کالای متروکه می‌شوند.
قوانین انبار در گمرک
قوانین انبار در گمرک

مسئولیت گمرک در حفظ و نگهداری کالاها

 • در صورتی که کالا در طول توقف در انبارهای گمرکی به خسارت بیفتد و آسیب ببیند، مرجع تحویل‌گیرنده مسئول پرداخت غرامت خواهد بود. ماده ۲۶ قانون امور گمرکی به وضوح تاکید می‌کند که مسئولیت اصلی در این مورد بر عهده تحویل‌گیرنده است، به جز اینکه عدم تقصیر او اثبات شود.
 • آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز خسارات ممکن و حدود و مقدار آنها را مشخص کرده است. عملاً، خسارت قابل دریافت زمانی است که در محدوده مسئولیت تحویل‌گیرنده ایجاد شده باشد و این فرآیند با ثبت کالا در دفاتر انبارداری کالا در گمرک و صدور قبض مخصوص آغاز و با تأیید پروانه سبز گمرکی توسط متصدی انبار، که در نهایت به صدور بیجک انبار و خروج کالا منتهی می‌شود.
 • در مواردی که مرجع تحویل‌گیرنده، مسئولیت حمل و نقل کالا را هم بر عهده دارد، خسارات وارده به کالا در زمان حمل و نقل (در انبارها و محیط‌های مشابه) نیز طبق ماده ۲۵ قوانین انبار در گمرک مشمول جبران خواهند بود.

بیمه کالاهای موجود در انبار گمرک

 • مرجع تحویل‌گیرنده موظف است کالای موجود در انبارهای گمرکی را در مقابل خطرات ناشی از آتش‌سوزی، اشتعال و انفجار بیمه کند و بر طبق مقررات انبارداری کالا در گمرک حق بیمه مربوطه را از صاحب کالا در زمان ترخیص کالا دریافت نماید. اگر کالای تحویلی به انبارهای گمرک به موجب بیمه‌نامه معتبر بیمه شده باشد، آن کالا تا زمانی که بیمه‌نامه اعتبار داشته باشد، تحت پوشش آن بیمه خواهد بود و تا این مدت، حق بیمه توسط مرجع تحویل‌گیرنده دریافت نخواهد شد.

قوانین انبار در گمرک ایجاب می‌کند که شماره بیمه‌نامه باید در زمان تحویل کالا در اظهارنامه اجمالی، بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع تحویل‌گیرنده اعلام شود. ارزش کالا برای دریافت حق بیمه و پرداخت غرامت در مورد کالاهای تجاری، ارزش (سیف – CIF) است که در اسناد خرید تعیین می‌شود. در مواردی که اسناد ارائه نشود، ارزش بر اساس ماده ۱۵ قانون انبارداری کالا در گمرک تعیین می‌شود.

 • در صورت ورود کالا به وسیله اعتبار اسنادی ، تنها ارائه یک نسخه از بیمه‌نامه معتبر در زمان ترخیص کالا کافی است. از این رو، در صورت وقوع هر یک از ریسک‌های پوشش داده شده توسط بیمه‌نامه در مدت اعتبار آن، مسئولیت جبران خسارت به عهده شرکت بیمه‌گر باربری است.

معافیت از حق بیمه محلی در عبور ترانزیتی

 • طبق قوانین انبار در گمرک در صورتی که بیمه‌نامه کالای عبوری خارجی دارای اعتبار زمانی باشد و از سوی عبور دهنده به طور کتبی با ذکر تعهد و تایید اصالت بیمه‌نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد، کالا مشمول پرداخت حق بیمه محلی نخواهد شد. این مفاد به ماده ۵۱ قوانین انبارداری کالا در گمرک اشاره دارند.
 • همچنین موارد دیگری مانند از دست رفتن کالا در زمان برداشت از انبار “Inventory”، یا از دست رفتن کالا در زمان ارزیابی با یا بدون مباشرت صاحب کالا نیز به گونه‌ای تعیین نشده است.

خساراتی که گمرک مسئول جبران آن نیست

 • آسیب یا از بین رفتن کالا در اثر آتش‌سوزی، احتراق یا انفجار در انبار گمرک یا محیط‌های گمرکی: طبق قوانین انبار در گمرک، انبارهای گمرکی در مقابل اینگونه خطرات بیمه می‌شوند و در صورت وقوع خسارت، پرداخت غرامت به عهده بیمه‌گر است.
 • حوادث مربوط به قوه قهریه (فورس ماژور): خسارت ناشی از کیفیت نامطلوب کالا یا بسته‌بندی نامناسب و غیراستاندارد.
 • مسئولیت کالاهای فسادپذیر یا کالاهایی که به لحاظ داشتن اوصاف و شرایط نگهداری خاص باید به انبارهای خاص انتقال داده شوند. مطابق مقررات انبارداری کالا در گمرک، این انبارها تجهیزات مخصوص برای مطلوب نگه‌داشتن کالا از نظر دما، نوع پوشش، نور، رطوبت یا خشکی دارند و به نوعی توسط انبارهای معمولی پذیرفته شده‌اند.

ورود خسارت یا آسیب به کالا توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی او در حین ارزیابی (قاعده اقدام): بر اساس این قاعده قوانین انبار در گمرک، اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او قبل از هر اقدامی، از نکات حفاظتی مخصوص به آن کالا به ارزیابان و پرسنل انبار آگاهی ندهد و عوامل بازرسی، ارزیابان و پرسنل انباردار گمرک را که مکلف به دخالت مستقیم در محموله هستند، به نکات حفاظتی مربوط به آن کالا آگاه نسازند.

قوانین مهم در هنگام انجام انوانتره

 • انتوانتره باید در حضور مامور گمرک و نماینده انبار انجام گردد. این عمل مستقیما با درخواست صاحب کالا یا نماینده قانونی او آغاز و در نهایت با نظارت مامور گمرک یا نماینده انبار و تنظیم صورت مجلسی که حکایت از نوع عملیات و جزئیاتی است که منطبق با درخواست صاحب کالا انجام گرفته، خاتمه می‌یابد و این صورت مجلس بر اساس قوانین انبار در گمرک به امضای این سه نفر خواهد رسید.
 • در حین انجام انتوانتره نکات ایمنی و حفاظتی در خصوص محموله و نحوه بازگشایی بسته‌بندی‌ها باید رعایت شود. در صورت وقوع خسارت معمولاً گمرک پاسخگو نیست.

ورود خسارت به کالا توسط کارمند گمرک

طبق مقررات انبارداری کالا در گمرک اگر مرجع تحویل گیرنده، گمرک و مرتکب، کارمند گمرک باشد، خسارت به وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه می‌شود.

پیگیری خسارت وارده به کالاها از زمان حمل از مبدا تا ورود به انبار

به کالاهای ورودی گاهاً خساراتی از جمله آسیب دیدگی یا فساد در فاصله حمل از مبداء تا ورود به انبار یا در طول مدت زمانی که در انبارهای گمرکی می‌باشند، وارد می‌شود. در این صورت صاحب کالا با توجه به قوانین انبار در گمرک می‌تواند به چند حالت پیگیری کند:

 • خروج کالا از کشور از طریق پرداخت کلیه هزینه‌های خدمات با انجام تشریفات گمرکی.
 • جدا نمودن قسمت‌های تلف یا تخریب شده با پرداخت هزینه‌های خدمات و سپس ترخیص قسمت بدون عیب کالا که امکان پرداخت حقوق ورودی و عوارض و هزینه‌های خدمات انبارداری کالا در گمرک را دارد.
 • در صورتی که تفکیک قسمت سالم از تخریب یا فاسد شده ممکن نباشد یا این عمل منجر به افزایش آسیب‌دیدگی شود، ارزش کالا در همان شرایط موجود تعیین می‌شود. بدین ترتیب که با تدوین و تنظیم صورت‌جلسه‌ای که مستد به نظر کارشناس رسمی است و در نهایت به تایید گمرک ایران هم باید برسد، و بر اساس آن حقوق ورودی محاسبه و دریافت می‌شود. طبق قوانین انبار در گمرک اگر وزن کالا مبنا محاسبه حقوق و عوارض ورودی باشد، حقوق ورودی به میزان آسیب‌دیدگی مشمول تخفیف خواهد شد.
 • چنانچه فساد یا آسیب‌دیدگی در انبار و در مدت توقف کالا در آن رخ داده باشد و بی‌احتیاطی انباردار موجب آن باشد، قسمت آسیب‌دیده از پرداخت هزینه خدمات معاف است.
 • تبصره ۱: بر اساس قوانین انبارداری کالا در گمرک پرداخت غرامت (Compensation) یا صرف نظر نمودن صاحب کالا از دریافت آن، از مرجع تحویل گیرنده درمورد حقوق دولت رفع مسئولیت نمی‌کند. بلکه در صورت اثبات تقصیر و تخلف، لازم است حقوق ورودی کالای از بین رفته را بر اساس قوانین انبار در گمرک پرداخت کند.
 • مسئولیت حفاظت از کالا در مسیر ترانزیت یا حمل عبور داخلی اداری بر حسب مورد به عهده عبور دهنده می‌باشد.
انبارداری کالا در گمرک
انبارداری کالا در گمرک

قوانین مربوط به کالای متروکه

تبصره ۲: اگر واردکننده، کالایی که برای آن سند ترخیص یا فروش صادر شده را، ظرف مدت ۱ ماه از انبارها خارج نکند، شامل مقررات متروکه می‌گردد. البته این مهلت با موافقت مرجع تحویل گیرنده کالا و انبارداری کالا در گمرک قابل تمدید می‌باشد.

 • تبصره ۳: طبق قوانین انبار در گمرک، تا زمانی که کالا با نظر قطعی گمرک در انبارهای گمرکی متوقف شود، کالا متروکه حساب نخواهد شد.
 • تبصره ۴: کالاهایی که در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی بعد از گذشت مهلت‌های مقرر توسط سازمان‌های مذکور از انبار ترخیص نشود، هم مشمول مقررات کالای متروکه خواهد شد. اصولا، کالاهای موجود در مناطق آزاد تابع قوانین و مقررات خود هستند و نیازی به تعیین تکلیف در گمرک برای آنها نیست. اگر مقررات متروکه‌ای در این مناطق وجود داشته باشد، با آن‌ها نیز بر اساس همان مقررات رفتار می‌شود.

وظایف وارد کننده یا صادر کننده کالا در قبال انبار گمرکی

شخص صادر یا واردکننده کالا، باید از قوانین انبار در گمرک و مسئولیت‌های خود در مقابل انبارها، اطلاع یابد تا ترخیص کالایش از انبارداری کالا در گمرک با مشکل مواجه نشود. اشخاصی که در کلاس‌های آموزش ترخیص، صادرات و واردات کالا شرکت نموده‌اند، با اینگونه قوانین به خوبی آشنا می‌باشند. ولی در مورد آن دسته از افرادی که اطلاعاتی در این زمینه ندارند، مطالعه مطالبی که گروه تجاری ققنوس در این بخش گردآوری نموده، مفید خواهد بود.

وظایف صاحب کالا در انجام تشریفات گمرکی انبارداری کالا در گمرک

 • ماده ۲۴ – مدت زمان مجاز برای نگهداری کالا در انبارهای گمرکی بر اساس قوانین انبار در گمرک از تاریخ تحویل کالا به انبارها، ۳ ماه می‌باشد. اگر صاحب کالا با تقاضای کتبی و ارائه دلایل موجه خواستار نگهداری کالا به مدت بیشتری در انبار بودند، به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه، این مدت زمان را حداکثر تا ۲ ماه دیگر می‌توان تمدید کرد.
 • صاحب کالا در مهلت مقرر برای انجام تشریفات گمرکی و پرداخت مبالغ تعیین شده اقدام کند، تا کالایش شامل مقررات متروکه نشود. اگر کالا به انبارهای گمرکی متعدد انتقال و نگهداری گردد، بنا به قوانین انبار در گمرک، مدت توقف کالا در این انبارها نیز از زمان ورود کالا به اولین انبارداری کالا در گمرک حساب می‌شود.
 • ماده ۳۰ – برای خروج کالا از انبارهای اختصاصی صاحب کالا باید تشریفات گمرکی را کاملا دقیق و به موقع انجام دهد، در غیر این صورت، کالا مشمول مقررات قاچاق گمرکی می‌شود.

مسئولیت‌های صاحب کالا در مورد حفظ و سلامت کالاها در انبار

 • تبصره ۱: در مواردی که امکانات کافی جهت نگهداری کالاهای فاسد شدنی یا کالاهایی که نگهداری آنها نیاز به هزینه اضافی دارد، در انبارهای گمرکی وجود نداشته باشد، صاحب کالا باید با توجه به قوانین انبار در گمرک بلافاصله پس از تحویل یا ترخیص، با نظارت گمرک، کالاها را به انبار مناسب انتقال دهد. در غیر این صورت، انبار تحویل گیرنده، هیچ مسئولیتی در برابر از بین رفتن کالاها نخواهد داشت. گمرک نیز می‌تواند بلافاصله برای آن کالا مقررات متروکه را اعمال کند.
 • تبصره ۱ – مسئولیت از بین رفتن، کاهش، آسیب دیدگی یا فساد کالا در انبارهای اختصاصی صاحب کالا بر عهده خود اوست و طبق مقررات انبارداری کالا در گمرک، وی مسئول پرداخت حقوق ورودی مرتبط نیز خواهد بود.

بر طبق قوانین انبار در گمرک، تمامی مسئولیت‌های کالاها به عهده صاحب کالا یا ترخیص‌کار قرار دارد. در واقع، یکی از وظایف ترخیص‌کار این است که کالاهای موردنظر را بیمه کند تا در صورت وقوع صدمات، سازمان بیمه مسئول پرداخت خسارت باشد. البته باید توجه داشت که صاحب کالا می بایست هزینه بیمه را برای ترخیص کالا از گمرک پرداخت کند. همچنین، وظیفه حمل و نقل محموله از انبارداری کالا در گمرک نیز به عهده ترخیص‌کار به عنوان نماینده صاحب کالا است.

وظایف انبارهای گمرکی در قبال وارد کننده یا صادر کننده

انبارهای گمرکی نیز در قبال واردکنندگان و صادرکنندگان وظایفی دارند که به شرح زیر می‌باشد:

 • ماده ۲۵: مرجع تحویل گیرنده کالا، طبق قوانین انبار در گمرک، مسئول نگهداری کالاهای موجود در انبارهای گمرکی از زمان تحویل گرفتن تا زمان تحویل دادن آن به صاحب کالاست.
 • طبق مقررات انبارداری کالا در گمرک، مرجع تحویل گیرنده وظیفه دارد کالاهای موجود در انبار را در برابر خطرات ناشی از آتش سوزی، انفجار و … بیمه نماید. سپس می‌تواند حق بیمه مربوطه را در زمان ترخیص محموله از صاحب کالا دریافت کند.
 • تبصره ۳: در مورد کالاهایی که مرجع تحویل گیرنده مسئولیت باربری آنها را بر عهده دارد، خسارات وارده در هنگام باربری نیز شامل این ماده می‌گردد.
 •  ماده ۲۶: در غیر از موارد ذکر شده در ماده ۲۵ قوانین انبار در گمرک و موارد قوه قهریه (فورس ماژور)، اگر خسارتی جدای از کیفیت کالا یا بدی بسته بندی، در مدت توقف در انبارهای گمرکی به کالا وارد و موجب از بین رفتن کالا شود، مرجع تحویل گیرنده مسئول پرداخت خسارت می‌باشد.
 • طبق ماده ۳۰ انبارداری کالا در گمرک، چنانچه کالا مجوزهای مورد نیاز را داشت، گمرک باید حقوق ورودی متعلق به کالا را از مبلغ تضمین شده کالا کسب و پروانه ورود قطعی را صادر و به صاحب کالا ارسال نماید.
 • مأموران گمرک مجازند بطور تصادفی کالاها را در انبارهای اختصاصی مورد رسیدگی و شمارش قرار دهند و اطلاعات آنها را با اسناد و دفاتر ورود و خروج مقایسه کنند.
 • امنیت کالاها در انبارهای گمرکی بسیار مهم است. قوانین انبار در گمرک باید برای جلوگیری از سرقت و دسترسی غیرمجاز به کالاها، نظارت امنیتی (دوربین‌های مداربسته، سیستم‌های امنیتی و کنترل پرسنل امنیتی) را اجرا ‌کنند.

انبارها باید برای حفظ سلامت کالاها به اصول بهداشتی و نظافتی (کنترل آفات، و شرایط دمایی مناسب برای نگهداری کالاها در  انبارداری کالا در گمرک) پایبند باشند.

شرایط نگهداری کالا در انبارهای گمرکی

شرایط نگهداری کالا در انبارهای گمرکی معمولاً با دقت تعیین می‌شوند تا امنیت و سلامت کالاها و دسترسی مقامات گمرکی به آن‌ها تضمین شود. این شرایط ممکن است در هر کشور مطابق با قوانین انبار در گمرک و حتی در هر انبار گمرکی خاص متفاوت باشند. اجزای مهمی که در این شرایط باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

ثبت و تهیه اسناد لازم جهت ورود کالا به انبار گمرک

 • ثبت دقیق اطلاعات کالاهای تحویلی به انبارهای گمرکی، از جمله فهرست کل بار (مانیفست) و اسناد گمرکی مرتبط.
 • تسلیم اسناد مرتبط به تحویل دهنده کالا و ثبت آنها در دفاتر انبار طبق مقررات انبارداری کالا در گمرک.
 • بیمه‌گذاری توسط مرجع تحویل گیرنده برای امنیت و محافظت از کالاهای موجود در انبار گمرکی.

تبصره: مرجع تحویل گیرنده باید اطلاعات دقیقی در مورد نوع، میزان و وزن کالاهای تحویلی را به گمرک اعلام کند.

 • طبق قوانین انبار در گمرک، کالا از نوع مجاز باشد و یا مجوزهای لازم به انبار توسط واردکننده ارائه شود. برای انتقال کالا به انبار اختصاصی باید پروانه عبور داخلی صادر ‌شود.
 • بدون مجوزهای ورود، پذیرش کالا در انبار اختصاصی امکان‌پذیر نیست. زیرا ورود کالا به کشور طبق قوانین مقررات صادرات و واردات و انبارداری کالا در گمرک، موکول به ثبت سفارش است و باید به هنگام ثبت سفارش مجوز اخذ شود. در صورتی که مجوز داده نشود، عملاً ثبت سفارش هم انجام نمی‌شود و ورود چنین کالایی اگر رخ دهد، به انبار اختصاصی قابل انتقال نیست.

شرایط فیزیکی انبارهای گمرکی برای نگهداری کالا

 • بر اساس قوانین انبار در گمرک واحد انبار مسقف باید دارای زمینه فعالیت و تطابق نوع کالاهای مورد نظر برای نگهداری در انبار باشد. این انبار باید به طور کامل محصور شده و دارای پنجره‌ها و نورگیرهایی باشد که از داخل انبار محصور و از نمای بیرونی درب انبار هیچ علامتی از جوشکاری نداشته باشد. انبار باید تجهیزات و سامانه‌های اعلام و اطفای حریق داشته و در مکان مناسب نصب شود.
 • موقعیت انبارداری کالا در گمرک و محیط خارجی آن باید مشخص شده و امکانات مورد نیاز برای این موضوع فراهم شود. شرایط انبار بر اساس نوع دیوارها، ارتفاع دیوارها، مساحت انبار، وضعیت روشنایی، موقعیت انبار نسبت به فاصله تا گمرک اجرایی، و وضعیت استقرار انبار داخل یا خارج از محوطه واحد درخواست‌کننده توسط گمرک ایران بر اساس نوع کالای مورد نظر برای نگهداری در انبار تعیین می‌شود.
 •  انبارهای روباز تنها برای نگهداری کالاهای حجیم و کالاهایی که شرایط نگهداری در انبار مسقف را ندارند، مناسب می‌باشد. این انبارها باید مطابق قوانین انبار در گمرک دارای یک درب ورودی و خروجی باشند و نحوه نصب و الصاق پلمب باید به نحوی باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچ آثار جوشکاری مشخصی نداشته باشد.
 • طبق ماده ۲۸ قوانین انبارداری کالا در گمرک، شرایط فیزیکی انبار اختصاصی، نحوه مدیریت و زمان مجاز نگهداری و روش بازرسی از انبار به موجب آیین‌نامه‌ای تدوین می‌شود، که باید ظرف شش ماه از تاریخ تصویب آن توسط گمرک تهیه شود تا به تصویب هیأت وزیران برسد.

جمع بندی

این قوانین تنها بخش کوچکی از آیین نامه‌های اجرایی در مورد انبارهای گمرکی  و قوانین انبار در گمرک می‌باشند. مقررات انبارداری کالا در گمرک شامل شرایط فیزیکی انبارها، نحوه نگهداری کالا، زمان مجاز نگهداری، و روش بازرسی از انبارها می‌شود. این مقررات توسط گمرک تدوین شده و با تصویب هیأت وزیران به اجرا درآمده و به همراه تعهد مالی مطابق با حقوق ورودی کالا به انبار اختصاصی منجر می‌شوند. همچنین، انتقال کالا به انبار اختصاصی با صدور پروانه عبور داخلی صورت می‌گیرد. این مقررات اهمیت حفاظت از کالاها در انبارها و تطابق با قوانین و مقررات گمرکی را تأکید می‌کنند.

گروه تجاری ققنوس با بیش از ده سال سابقه در زمینه صادرات، واردات و ترخیص کالا با تمامی این مقررات آشناست. تیم ما با بهره گیری از کارشناسان متخصص امور انبارداری کالا در گمرک آماده ارائه خدمات در خصوص مشکلات و قوانین انبار در گمرک می‌باشد.

چه مسئولیت‌هایی در مورد از بین رفتن یا آسیب دیدن کالاها در انبارهای اختصاصی وجود دارد؟

مسئولیت از بین رفتن یا آسیب دیدگی کالا در انبارهای اختصاصی بر اساس قوانین انبار در گمرک بر عهده صاحب کالا است، و وی باید حقوق ورودی مرتبط را نیز پرداخت کند.

چه زمانی کالاها در انبار متروکه اعلام می‌شوند؟

کالاها در قوانین انبارداری کالا در گمرک وقتی متروکه اعلام می‌شوند که صاحب کالا تا پایان مهلت مقرر برای انجام تشریفات گمرکی اقدام ننماید و مجوزهای لازم را ارائه نکند.

طبق قوانین انبار در گمرک مدت زمان مجاز برای نگهداری کالاها در انبار چقدر است؟

در کل مهلت توقف کالاها در انبار گمرکی سه ماه است، بجز در مورد کالاهای فاسد شدنی، خطرناک یا آتش زا که باید سریعتر از انبار خارج شوند. در بعضی موارد می‌توان با اجازه و توافق گمرک یا مراجع مختلف مدت زمان نگهداری کالاها در انبار را تمدید کرد.

انبارداری کالا در گمرک چه شرایطی برای نگهداری کالاها دارد؟

در ابتدا باید اطلاعات کامل کالاهای ورودی به انبار ثبت شود و مجوزهای لازم دقیقا به انبار ارائه گردد. کالاها باید مجاز باشند تا در انبار توقف نمایند. کالاهای مشروط باید مجوزات خاصی ارائه دهند. از سویی انبار نیز باید شرایط نگهداری و امنیت کالاها را از هر لحاظ تضمین کند.

چه مسئولیت‌هایی در مورد از بین رفتن یا آسیب دیدن کالاها در انبارهای اختصاصی وجود دارد؟

مسئولیت از بین رفتن یا آسیب دیدگی کالا در انبارهای اختصاصی بر اساس قوانین انبار در گمرک بر عهده صاحب کالا است، و وی باید حقوق ورودی مرتبط را نیز پرداخت کند.

از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *