لیست فروشگاه های تعاونی مصرف

براورد قیمت هزینه خرید کالای خود از سایت آمازون، eBay، علی اکسپرس و سایر سایت ها فقط و فقط از طریق ارسال تیکت در ناحیه کاربری پیگیری گردد.

آنچه در این مقاله میخوانید

١١
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٨١٣٠١٨
بزرگراه فتح (جاده قدیم کرج) – خ. فتح ١١ – خ. گلبن ۵ غربی – پ. ١٠۴

 

آب و فاضلاب
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
شعفی
۵۵٣١۴٠٧٨
نازی آباد – خ. هزاردستگاه – خ. خودسیانی – جنب انبار شرکت آب

 

آب و فاضلاب تهران – منطقه ٢
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۴۴١١١٨٧١
بزرگراه کاشانی – بعداز بزرگراهباکری – جنب تصفیه خانه آب و فاضلاب

 

آبادهای های مقیم مرکز
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
غلام حسین داودی
۵۵٧١٩٢٣٨
خوش جنوبی – نرسیده به هفت چنار – پ. ١ و ٣

 

اباعبداله الحسین
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
هوشمند
٧٧٨٧١٨٣٨
تهرانپارس – فلکه دوم – نبش خیابان ١٧۴ شرقی

 

ابوذر غفاری
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
سیدعباس تهامی
۶۶٨٧١۴۴۴
مالک اشتر – بعد از جیحون – جنب مسجدالهادی – ک. عرب ملکی

 

اتحادیه مرکزی تعاونیهای مصرف کارگران ایران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف / اتحادیه، انجمن و تعاونی
محمدرضا حائری
۶۶٠٢۴٧٣٣ ،۶۶٠٢۵٣٠١-٩
بلوار استادمعین – نرسیده به خیابان آزادی – روبروی بانک ملی – پ. ١٩٠
www.emkan.co.ir
info@emkan.co.ir

 

اخروی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٢٢۵٠٠١١۴
م. هروی – گلزار – خ. نادر زندی شرقی – مسجد شهرداری – پ. ٧۵

 

اداره کلنوسازی مدارس تهران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف / وزارت آموزشو پرورش: ادارات و سازمان ها
٨٨٧٩٧١۵٧ ،٨٨٧٧٩۵١٠-١ ،٨٨٧٧٩١٢٧
ولی عصر – بالاتر از میدان ونک – خ. خلیل زاده (لیدا) – پ. ٩


امکان – شعبه آذربایجان غربی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠۴۴)٣٢٣٨٢١۶٣ ،(٠۴۴)٣٢٣۵٣٠١۵
(٠۴۴)٣٢٣٨٢١۶٠
جاده دریا بعداز ارومدشت قبل از زندان


امکان – شعبه اردبیل
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠۴۵)٣٣۶۴۴۴٠٠ ،(٠۴۵)٣٣۶۴۴۴۶٣
(٠۴۵)٣٣۶۴۵٩٠٧


شهرک صنعتی ١ – خ. پنجم
امکان – شعبه استان خراسان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠۵١)٣٨٧٩١٠٠۶ ،(٠۵١)٣٨٧٩١٠٠١
(٠۵١)٣٨٧٩١٠٠۵
م. جمهوری – بلوار فضل ابن شاذان
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ٢ از ٢٣
امکان – شعبه استان قم
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٢۵)٣۶۶۴٣۵۵۵-۶
(٠٢۵)٣۶۶۴٣٨۵۵
جاده قدیم تهران – ک. چهارم بعد از ترمینال
امکان – شعبه اسلامشهر
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۵۶٣۴۵٢۴٢
۵۶٣۵۴٣۴٣
امام محمد باقر – بعد از فرمانداری
امکان – شعبه اصفهان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٣١)٣٣٨٠۴٠٢٩
(٠٣١)٣٣٨٠۴٠٢۴
جاده تهران – روبروی پالایشگاه – خ. هجدهم
امکان – شعبه ایلام
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٨۴)٣٣٣۶٣٠۶١ ،(٠٨۴)٣٣٣٣٨۶٠١
(٠٨۴)٣٣٣۶٣٠۶٠
بلوار مدرس – ٢٠ متری جانبازان
امکان – شعبه بوشهر
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٧٧)٣٣۵٧٧٠١٨-٢٠
جادهنیروگاه – کیلومتر ٢ – روبروی باغ تنگک
امکان – شعبه تبریز
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠۴١)٣۴٢٠۴٨٢٢ ،(٠۴١)٣۴٢١٠۵۵٨
جاده آذر شهر بعداز سه راه پالایشگاه جنب پادگان رسالت
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ٣ از ٢٣
امکان – شعبه چهارمحال بختیاری
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٣٨)٣٢٢٢٧۵۴۵ ،(٠٣٨)٣٢٢٢٠٣۴٢
(٠٣٨)٣٢٢٢٧۵۴۶
دروازه سامان – مجتمع ادارات دولتی
امکان – شعبه خوزستان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠۶١)٣٣٩٠٨١١١ ،(٠۶١)٣٣٩٠٨١٠٣
(٠۶١)٣٣٩٠٨١٠٣
پلیس راهاندیمشک – به سمت کیانپارس جنب پدافند هوایی
امکان – شعبه زاهدان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠۵۴)٣٣۵٢٠٢۵٠
طباطبایی – بلواربعثت – روبروی کارخانه نمک
امکان – شعبه زنجان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٢۴)٣٣٧٧١١١٧ ،(٠٢۴)٣٣٧٨٨۶٠۴
(٠٢۴)٣٣٧٧١١١۵
بلوار تهران – خ. علامه طباطبایی پشت صدا و سیما
امکان – شعبه ساوه
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٨۶)۴٢٢۵٣٠٩٧
شهرک فجر – ساختمان خانه کارگر – جنب کمیته امداد
امکان – شعبه سمنان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٢٣)٣٣٣٧٢۵٨۴ ،(٠٢٣)٣٣٣٧١١٨٠
(٠٢٣)٣٣٣٧١۵۶٣
جادهنظامی روبروی نمک کوبی
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ۴ از ٢٣
امکان – شعبه سیستان و بلوچستان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠۵۴)٣٣۵١٣٨۴٠ ،(٠۵۴)٣٣۵١٣٧٧٢
(٠۵۴)٣٣۵٢۶٠١٢
طباطبایی – بلوار بعثت – روبروی کارخانه نمک
امکان – شعبه شهرکرد
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٣٨)٢٢٢٧۵۴۵۵
دروازه سامان – مجتمع ادارات دولتی
امکان – شعبه شهیدحیدری
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۵۵٢۴٣١٩٧
۵۵٢۴٣٢۶١
شهرک صنعتی – جنب آتشنشانی
امکان – شعبه فارس
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٧١)٣٧٢٠٣٨٨١
(٠٧١)٣٧٢٠٣۶٧١
بلوار مدرس – روبروی درب اول پایگاه هوایی – بلوار فرصت شیرازی – کیلومتر ١
امکان – شعبه قزوین
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٢٨)٣٣٢٩٧٢٠۵
(٠٢٨)٣٣٢٩٧٢٠۴
جاده شهر صنعتی البرز – کیلومتر ٣
امکان – شعبه کردستان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٨٧)٣٣۵١٣۶۶٧ ،(٠٨٧)٣٣۵١۶۴١۴
(٠٨٧)٣٣۵١٣۵٩۶
پشت ترمینال مسافربری – روبروی پارک مولوی
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ۵ از ٢٣
امکان – شعبه کرمان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٣۴)٣٢٩١٠٢١٠
(٠٣۴)٣٢٩١٠٢١١
جاده تهران – کیلومتر ٢
امکان – شعبه کرمانشاه
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٨٣)٣٨٢۶٠٣٩٠ ،(٠٨٣)٣٨٢۶٠٧۵٩
(٠٨٣)٣٨٢۶۴٠٣١
دولت آباد – شهرک صنایع سبک
امکان – شعبه کهکیلویه و بویراحمد
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٧۴)٣٣٣٣٨۶٠٠ ،(٠٧۴)٣٣٣٣٢٧٠٠
(٠٧۴)٣٣٣٣٢٧٠١
جاده شرف آباد – پایین تر از نیروی انتظامی
امکان – شعبه گلستان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠١٧)٣٢۶۴٢٩۵٢ ،(٠١٧)٣٢۶۴٢٩۵۵
(٠١٧)٣٢۶۴٢٩۵۴
جاده فرودگاه – آق قلا – بلوار زندان – جنب زندان
امکان – شعبه گیلان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠١٣)٣۴۴٩٠٢۵٧-٨
(٠١٣)٣۴۴٩٠٢۵٧
جاده رشت انزلی – کیلومتر ٧ – روبروی تدارکات سپاه
انصار قائم
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٧٢٢۵٣٩
سعدی – بین خیابان تقوی و منوچهری – پ. ۵٧٢
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ۶ از ٢٣
اولیا
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٠۵۶۵٢٠ ،۶۶٠١٠٩١١
دامپزشکی – نرسیده به چهارراه ٢١ متری جی – پ. ١
ایران خودرو دیزل
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۵۵٢۵٣۶٨٠
بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) – کیلومتر ٨ – بعد از کمربندی – خ. خاور
باب النجاه
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣٣١٧٢٨٨٨
پیروزی – م. سرآسیاب دولاب – خ. داورزنی (شیوا) – پ. ۴٠١
بانک تجارت
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣٣٩٠١٢٢٣ ،٣٣٩١١٢۵۵
م. بهارستان – ضلع جنوبی – پ. ٢٢
بانک رفاه کارگران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
احمد عزتی
٧٧۶٠٢٩١١
شریعتی – سه راه طالقانی – پ. ۶٢٧
بانک صادرات
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٧۵١٧۵٣
٨٨٧۵٨٧٧٧
بهشتی (عباس آباد) – م. تختی – پ. ٢٢۴
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ٧ از ٢٣
بانک صادرات
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٨٧٠٢١١
ولی عصر – روبروی سه راه توانیر
بانک صادرات – شعبه ٣ بوعلی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣٣٣۴٠۶۵۶ ،٣٣٣١۶٠۶۴
دماوند – جنب بیمارستان بوعلی
بانک ملت – ش. ١
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٠۴۵١۴١-٢
جیحون – نرسیده به خیابان آزادی – پشت کارخانه زمزم – مجتمع بانک ملت
بانک ملت – ش. ٢
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
باقری
۶۶٩٢٩٩٢۶
کارگر شمالی (امیرآباد) – نرسیده به خیابان نصرت – پ. ١٠٨٢
بانک ملت – ش. ٣
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٧٧۵٣٣٠٢۶
انقلاب – ایستگاه درختی – نبش خیابان صفی علیشاه – پ. ٣۵۶
بانک ملت – ش. ۴
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
حسنی
٨٨٩۴۵٠١۶ ،٨٨٨٩٩٣١٨
استادنجات الهی (ویلا) – خ. ورشو
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ٨ از ٢٣
بانک ملی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣٣١١٩۴١۵ ،٣٣١١٠٠٩١ ،٣٣٩٣٠٢١۶-٧
بهارستان – خ. اکباتان
بنیاد تعاون بسیج
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
بهار جنوبی
بنیاد شهید و امور ایثارگران – شرکت تعاونی مصرف
فعالیت: ریاست جمهوری: نهادها، سازمان ها و موسسات تابعه / فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٩۴١٩٢٣
٨٨٩٣٩٩٣۵
طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – ک. بخت آور – روبروی وزارت راه
بیمارستان امام حسین
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٧٧۵٩٠١۴٨
مدنی (نظام آباد) – بیمارستان امام حسین
بیمارستان شهیدمدرس
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
عدالت محمدی
٢٢٠٨٣١٣٠
سعادت آباد – بالاتر از میدان کاج
بیمارستان مفید
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٢٢٢٢٧٣٣٩
شریعتی – بالاتر از حسینیه ارشاد
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ٩ از ٢٣
پرستاران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٩١٢۵۶٠-١
پرستاران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٧٧۵١٧٠٧٢-۵
سهروردی جنوبی – پ. ١۵ – واحد ٩
تعاونی اتوسرویس های مشهد
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠۵١)٣٩٢١٢٧۶
(٠۵١)٣٩٢۴٩۴٠
شهرک طرق – خ. کارگر
تعاونی تعویض کنندگان روغن اتومبیل اصفهان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٣١)٣۵٢۴۴۴٣٧
خوراسگان – خ. سلمان
تعاونی حمل و نقل کامیونداران سمنان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٢٣)٣٣٠٢۶۶۶ ،(٠٢٣)٣٢٢۴۴٠٠
دوراهی مومن آباد
تعاونی مصرف سازمان سنجش
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٩٠۴۴۴۶
کریمخان زند – بالاتر از خیابان استادنجات الهی (ویلا) – پ. ٢٠۶
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ١٠ از ٢٣
تهران – موسسه انصار
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٧٧۶٣۵۵۶۶
شریعتی – نرسیده به خیابان بهارشیراز – جنب تعمیرگاه سایپا
جام جم
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
مستانی
٨٨٨۴۵۵٩٩
مطهری (تخت طاووس) – نبش مفتح (روزولت) – ساختمان سروش – پ. ٢٢۶
جنگ افزارسازی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣٣٣۴٨٠١٧
پیروزی – چهارصددستگاه – نبش خیابان مهام
چیذر
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
محمدحسین چیذری
٢٢٢١٧٢٩٧
٩١٢١۵٨٣٩٠۴
اندرزگو (چیذر) – م. ندا – ک. مدرسه
حجت
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
غلام رضا عقبایی
۵۵٧١۶٠٣٠
بریانک – خ. حسام الدین – خ. رنجبر – پ. ١٠
حضرت ابوالفضل
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٠٣۴۴٨٢
طوس – خ. شهیدان – خ. هوشیار – پ. ٣۴
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ١١ از ٢٣
حق پناه
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
برج علی صدری
۵۵٢۴٢۵٢٢
شهرک گلشهر – خ. بهشتی – جنب مسجد حضرت ابوالفضل
حقیقت
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
فرمند
٧٧۵۵٢٠٣٣
مدنی (نظام آباد) – ک. ولی عصر – پ. ٣٧۵
دادسرای تهران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣۵٠۵١٣٧١-٢
چهارراه گلوبندک – پ. ۵٩٧
دانشگاه تهران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶۴۶٢۵٢٢
طالقانی – نرسیده به خیابان قدس – پ. ۵٩۶
داودیه
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
اصغر نوبرپور
٢٢٢٢٧٣٧٠
میرداماد – خ. تبریزیان – نبش خیابان هفتم
دروس
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
همدانی
٢٢۵۶٢٢۴۴
کلاهدوز (دولت) – دروس – خ. باقری کماسایی – پ. ٣
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ١٢ از ٢٣
راه آهن تهران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۵۵١٢٣١٩٣ ،۵۵١٢٣١٢٩
جوادیه – خ. دشت آزادگان – روبروی مسجد انقلاب
رحمتی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
رحمتی – نظرلو
٢٢۵٢٨٠٢٠
بزرگراه رسالت – خ. ١۶ متری اول – نبش کوچه امیری – پ. ٢۶١
رفاه – خیابان ایران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣٣۵۶١١۶١
ایران – نبش کوی محمودی نژاد مطلق – پ. ٣٨۴
سپه – شعبه فاطمی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
حسین مدرسی فر
٨٨٩۶٢٢١٩
کارگر شمالی (امیرآباد) – تقاطع فاطمی – پ. ٢٨٧
سعادت آباد
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
رییسی
٢٢٠۶۵۴٨۶
٢٢٠۶٨٧٨۵
م. کاج – خ. سرو غربی – پ. ٣
سیدخندان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
حکمت شعار
٢٢٨٧٣٢٩٣
شریعتی – نرسیده به پل سیدخندان – خ. ارسباران – نبش کوچه عطار – پ. ۶
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ١٣ از ٢٣
شرکت ایران تایر
فعالیت: اتومبیل: لاستیک – تولید / فروشگاه های تعاونی مصرف
ارسلان امت علی
۴۴۵٠٣۴٩١ ،۴۴۵٠٣۴۶٠-٩
۴۴۵٠٣۵٠٠ ،۴۴۵١۶٠٠٠
بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) – کیلومتر ۴
sales@irantiremfg.com
شرکت بانک تجارت
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
ارزانی
۶۶۴۶۶٠٢٢
۶۶۴٠٠٢٠۶
طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – ساختمان شرکت نفت – پ. ۴٢۴
شرکت تعاونی عطاران تهران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
زارعیان
٣٣۵۵٣٣۴٧
٣٣۵۴٩٣٢٩
١۵ خرداد – جنب ادارهبرق – بن بست نمازی – پ. ١٢
شرکت تعاونی کامیونداران شاهرود
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠٢٣)٣٣٣٩٧۶۴ ،(٠٢٣)٣٣٣٢۵٠١
جاده تهران – نرسیده به راهنمایی و رانندگی
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کارخانجات راه آهن
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
احمد جعفری لمراسکی
۵۵١٢٣٧۵٣
٩١٩٧۶٩٣٣۴٠
٨٩٧٨۴۴٢١
م. راه آهن – خ. شوشغربی – روبروی خیابان وحدت اسلامی – پ. ۵٩۴
www.۵۵١٢٣٧۵٢.ir
taavoni١٣@gmail.com
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ١۴ از ٢٣
شرکت واحد
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
کریمی
٧٧۴۴٠۴٢۴ ،٧٧۴٩٠٣٣۴-۶
٧٧۴٩٠٣٣٧
هنگام – جنب اداره شرکت واحد اتوبوسرانی منطقه ١ و ٢
شهدای اسلام
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
رمضان جمالی
۵۵٩٠۵۴٧۴
شهر ری – خ. امام حسین – خ. اسدالهی – ٨ متری عسگری – پ. ١۴
شهر
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
(٠۴١)٣٣٨۶٧۵٩٠
٩١۴٣١٠۴٣۵۶
گلشهر – روبروی بیمارستان شهدا – نبش گلگشت غربی – جنب داروخانه خلیلیان
www.tavoneshahr.blogfa.com
tavoneshahr@gmail.com
شهیداحسانی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
امیر گودرزی
٢٢٢٢١۴١۵
دستگردی (ظفر) – خ. عمرانی – نبش خیابان قره گوزلو
شهیدبهشتی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
فرنوش
٨٨٨٩۵٩٩۴-٩
٨٨٨٩٨٠٠٨
قرنی – تقاطع تقاطع خیابان سمیه – مجتمع قضایی بهشتی
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ١۵ از ٢٣
شهیدبهمن شاملو
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۵۵٢۴۴٠۶۶
کریمی – ک. فرعی دوم
صدا و سیما
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٧٧٣٨٨۴-۶
ولی عصر – بالاتر از پارک ساعی – ک. ترابنده – مرکز بهداشت صدا و سیما – واحد تعاونی مصرف – ط. زیرزمین
فرهنگیان – شعبه وزارتی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٨٩۴٠٩٠
٨٨٨٠۵۵٣۴
قرنی – نرسیده به خیابان سمیه – خ. فلاح پور
فرهنگیان – مرکزی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٧٠۵۵٩٢ ،۶۶٧٠۵۵٨١
م. امام خمینی – ترمینال فیاض بخش
فرهنگیان – منطقه ١
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٢٢٧٠۵٠۵۵-٧
م. تجریش – خ. دربندی – بن بست گلبر – پ. ١
فرهنگیان – منطقه ١٠
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۵۵٧٣٧٩۴٠
بریانک – جنب دبستان دخترانه لاله – پ. ٢٢٧
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ١۶ از ٢٣
فرهنگیان – منطقه ١١
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٧٠۶۵٨٠
۶۶٧٠١۴٨١
امام خمینی – خ. استخر – کوی جامی – ک. کسری
فرهنگیان – منطقه ١۵
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣٣۵۵٨٩٩٩ ،٣٣١٣٨٠۴٠
١٧ شهریور – پایین تر از میدان خراسان – نبش کاظمی
فرهنگیان – منطقه ١٧
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
شاتریان
۵۵٧٢٢١۶٠ ،۵۵٧٠٨٢٢٢
قزوین – دوراهی قپان – خ. عبید زاکانی – پ. ٨١
فرهنگیان – منطقه ١٨
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٢٣٣٨٨٨
بزرگراه سعیدی (جاده ساوه) – بعد از چهارراه یافت آباد – اداره آموزشو پرورش منطقه ١٨
فرهنگیان – منطقه ١٩
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۵۵٠٢۶۶٠٠
خانی آباد نو – آموزشو پرورش منطقه ١٩
فرهنگیان – منطقه ٢
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٢۵۵٩٠٣
٨٨٢٧۴٠١١
آرش مهر (شهرآرا) – نبش خیابان گلچهره
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ١٧ از ٢٣
فرهنگیان – منطقه ٢٠
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۵۵٩٠٣٠۶٨
شهر ری – جاده قم – نبش سه راهاستادیوم ورزشی
فرهنگیان – منطقه ٧
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
احمدپور
٨٨۴٠٣٣١۶
معلم – خ. گوهری – نبش خیابان قدوسی
فرهنگیان – منطقه ٩
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶۶٩٨٨٢٣
مهرآباد جنوبی – خ. شمشیری – نبش کوچه رعنایی
کارکنان ایران خودرو
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۴٨٢٢٢٠٨۴-۵
بزرگراه لشگری (جاده مخصوص کرج) – کیلومتر ١۴ – بلوار ایران خوردو – درب ٩
کارکنان برق تهران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٧٧۴٠١۶۴٨
تهران نو – م. امامت
کارکنان بیمه آسیا
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
حسینی
٨٨٩١۵١٠٣-۵
سمیه – بین خیابان قرنی و استادنجات الهی (ویلا) – پ. ٢٢١
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ١٨ از ٢٣
کارکنان دادگستری (شهید اسماعیلی)
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣٣١١١۵۴۴
چهارراه گلوبندک – پ. ٨۴٧
کارکنان سازمان آتشنشانی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
حسن مرادی
۵۵۴٠٨۶٣٢
قزوین – خ. راه پیما – ایستگاه ۵
کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٧٠۴١٨٠
نوفل لوشاتو – روبروی بیمارستان امید – پ. ۶٠
کارکنان سازمان ملی زمین و مسکن
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
مسلمی
٨٨٧٩٧٣٨٣
٨٨٧٧۵٢٩١
م. ونک – خ. خدامی – پ. ۵۶
کارکنان شهرداری منطقه ۵
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۴۴٠۶٠٧٨٣
بزرگراه کاشانی – خ. مهران – خ. فهیمی – جنب خانه فرهنگ میثاق
کارکنان فنی و حرفه ای تهران
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٧٧۵٣٢٩٠٩
بهارستان – روبروی بیمارستان طرفه – پ. ٩١
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ١٩ از ٢٣
کارکنان مدیریت و برنامه ریزی کشور
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٧٧۵٣١۶۴٢ ،٧٧۵٣١٧١۶
سعدی شمالی – خ. قائدی (هدایت) – خ. علایی – ک. سقفی
کارکنان وزارت بازرگانی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٨١٠۴٧٨
سمیه – نرسیده به خیابان ایرانشهر – پ. ١٨١
کارکنان وزارت دارایی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣٩٩٠٣٢٩١-٢ ،٣٣١١١٧٧٠
ناصرخسرو – جنب دارایی
کارگران اداره کل امانی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶٩۵٠۵٢۵
کارگر جنوبی – م. حر – ک. آزادی – پ. ٢۴
کارگران شهرداری منطقه ٣
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٢٢٠٠۶٩۴١
شریعتی – دوراهی قلهک – جنب دفتر پست
کارمندان دخانیات
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۵۵۴١۶١٢۴ ،۵۵۴١۶٨۶٢
قزوین – نبش خیابان رسول قدیمی
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ٢٠ از ٢٣
گسترش تجارت کالای ایرانیان
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨۵٢٠٨۵۴-٩
بهشتی (عباس آباد) – بین خیابان اندیشه و سهروردی شمالی – پ. ٣٩
مخابرات
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
حشمتی
٣٣٩١٠٠٠٧
م. امام خمینی – نبش خیابان امیرکبیر
مرکز تحقیقات گیاه پزشکی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٢٢۴٢۵۴٠٢
ولنجک – بلوار رشیدالدین فضل اله – پ. ٢
مرکزپزشکی شهدا
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٢٢٧٣٧٨٠٠ ،٢٢٧٠٨٠۴٨
م. تجریش – خ. شهرداری – ک. مینو
مسجد جامع ضرابخانه
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
محمد اخوان
٢٢٨۴٩٧١۶
پاسداران – خ. بوستان ٢ – خ. فرخی یزدی
مصرف گفتار – مخابرات
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨١١٢۴٠۵ ،٨٨٧۶٣٠٩٧-٨
شریعتی – خ. شهیدتوپچی – پ. ١٠
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ٢١ از ٢٣
منطقه ٩
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
۶۶۶١٢٨٧۶
مهرآباد جنوبی – خ. شمشیری – ک. نوروزی
میثم
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٣٣١٩۵٧٣۵
نبرد – نبش خیابان دوم شرقی – جنب مسجد بهشتی
میراث فرهنگی
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٢٢٧۴۶٢۵٢ ،٢٢٧۵٢٠٧٠
م. دربند
نزاجا
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٧١٣۵٨٢-٣
بهشتی (عباس آباد) – نرسیده به خیابان ولی عصر – پ. ٣٠٣
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – ش. ١
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٧٧۵٣١٢۴٨
٧٧۵٣١۵٢٢
انقلاب – پیچ شمیران – نبش خیابان نورمحمدی (تنکابن) – پ. ۴٣٨
وزارت کار
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٩٧٧٨٢٧
فاطمی – روبروی هتل لاله
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ٢٢ از ٢٣
وزارت نیرو
فعالیت: فروشگاه های تعاونی مصرف
٨٨٩٠٢٩٣۶
م. ولی عصر – ک. ملایی – پ. ١٢
لیست نتایج جستجو ! بانک اطلاعات شهری
w w w . a v v a l . i r
صفحه ٢٣ از ٢٣

از این قسمت میتوانید به ما امتیاز دهید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *