۷ اشتباه رایج هنگام ثبت اعتبار اسنادی را بشناسید

ثبت اعتبار اسنادی

شما به عنوان یک صادرکننده احتمالا بر این موضوع واقفید که بهترین روش پرداخت هنگام خرید و فروش در سطح بین الملل، استفاده از اعتبار اسنادی ال سی است. نکته ای که شما باید توجه ویژه به آن داشته باشید، این است که نه تنها باید از تکمیل اعتبارات اسنادی اطمینان حاصل کنید، بلکه باید از اینکه کل فرایند خرید و فروش به درستی برنامه ریزی و تکمیل شده است نیز مطمئن شوید. در ادامه با کارشناسان گروه تجاری ققنوس همراه شوید تا با اشتباهات رایجی که صادرکنندگان هنگام ثبت اعتبار اسنادی مرتکب می شوند بیشتر آشنا شوید.