اقدامات لازم برای اخذ مجوز تردد چیست؟

اخذ مجوز تردد

پروانه تردد به عنوان یک مجوز قانونی از سازمان حمل و نقل جاده ای است که برای مشخص کردن حدود تردد قانونی وسایل نقلیه خارجی در سراسر کشور صادر می شود. کارهایی که در حوزه تجارت انجام می شوند دارای قوانین خاصی هستند که آشنایی و رعایت این قوانین از الزامات ورود به عرصه تجاری می باشد. تجار با سابقه نگرانی زیادی در این رابطه ندارند اما برای افراد تازه وارد ممکن است قوانین مرتبط با اخذ مجورر تردد و مدارک مورد نیاز برای پراونه تردد مقداری دشوار و پیچیده به نظر بیاید. برخی از شرکت ها با تسلط به امور صادرات و واردات و گرفتن پروانه تردد می توانند راهگشای تجار باشند.

ممنوعیت ترددهای تجاری از مرزهای شلمچه و چذابه

[ad_1] به گزارش روابط عمومی گروه تجاری ققنوس به نقل از ایسنا، امید بن عباس با اشاره به ایام اربعین و تردد زوار حسینی، اظهار کرد: توافقاتی بین دو کشور ایران و عراق صورت گرفت که بر مبنای آن توافقات، در ایام اربعین مرزها برای استفاده تجاری تعطیل هستند. وی ادامه داد: با توجه به […]